Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


  Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

Міністерство освіти

України

Кременчутське ВПУ №7

КУРСОВА РОБОТА

ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання

універсального токарно-гвинторізного станка 163

ПРОФЕСІЯ: електромеханік по засобам автоматики

та приборам технологічного обладнання

Виконав: Дядюшенко В. С.

Перевірив: Жосан В. А.

м. Кременчук

1998 р.

“Затверджую”

Заступник директора ВПУ №7

|Несен Н. Г. |

|“ ” |

|1998 р. |

ЗАВДАННЯ

На курсову атестаційну роботу учню

ВПУ №7 в 1998 навчальному році

|Групи | Е-21 по спеціальності Електромеханік |

|№ | |

|Дядюшенко Володимиру Степановичу |

|(прізвище, ім’я, по батькові) |

|Тема |Технологія обслуговування та ремонту апаратури керування |

|завдання: |та |

|захисту верстата |

|Викладач|Жосан Володимир Олексійович |

|: | |

|(прізвище, ім’я, по батькові) |

| |

| |

Зміст завдання

|Розділ 1. Графічна |Принципова електрична схема |

|частина |токарно-гвинторізного |

|верстата 163 моделі. |

|Розділ 2. Пояснююча |Завдання. І Вступ. 1. Історія та перспективи |

|записка |розвит- |

|ку електроенергетики на Україні. 2. Призначення та коротка характеристика |

|елек- |

|трообладнання станка. ІІ Основна частина. 1. Принципова електросхема |

|верста- |

|та та її робота. 2. Призначення, будова, можливі несправності та ремонт |

|апара- |

|тури керування та захисту. 3. Періодичність та об’єм, технічні |

|огляди, ремонт |

|електрообладнання. ІІІ Розрахункова частина. 1. Розрахунок проводів, |

|підводя- |

|ться до електрообладнання по допустимому струму та падінню напруги. 2. |

|Вибір |

|апаратури керування та захисту. 3. Розрахунок котушки контактору. V |

|Заключна |

|частина. 1. Основні правила техніки безпеки при обслуговуванні |

|електрооблад- |

|нання верстата. 2. Список використаної літератури. VI Специфікація. |

| |

Додаткові вказівки

|При виконанні атестаційної роботи належить виконати деталь, | |

|пристрій: | |

| |

|Консультації | |

|проводяться: | |

| |

|Дата видачі письмового | |

|завдання | |

|Строк здачі виконаного письмового | |

|завдання | |

|Виклада|Жосан Володимир Олексійович |

|ч | |

|Майстер В/Н|Голубев Віктор Миколайович |

м. Кременчук

1998 р.

Розрахунок котушки контактору

Основною частиною багатьох апаратів, наприклад, контакторів,

магнітних пускачів, реле, гальмуючих електромагнітів та інші, являється

втягу-

|юча котушка. При | |

|проходженні струму по| |

|котушці виникає | |

|магнітне поле, під | |

|впливом якого стальне| |

|осердя котушки | |

|намагнічується та | |

|притягує якір. Якір | |

|вмикає або вимикає | |

|відповідні контакти | |

|електромагнітного | |

|апарату. | |

|Котушка являється | |

|відповідним вузлом | |

|апарату дистанційного| |

|або автоматичного | |

|керування, виходячи з| |

|цього при її | |

|зіпсуванні (що | |

|відбувається у |Мал. 1 |

|виробничих | |

|умовах досить часто) дуже важко | |

|знати, як по ремонтувати цю | |

|котушку. | |

|Встановити обмоточні дані котушки, | |

|якщо є паспорт, не складно. У цьому| |

|випадку намотують нову котушку, | |

|кількість витків, якої та переріз | |

|проводу повинні відповідати | |

|паспортним даним. | |

|Інколи приходиться перемотувати | |

|котушки електромагнітних апаратів | |

|на напругу відмінну від паспортної.| |

|Кількість витків у котушці, при | |

|якій чітко спрацьовує магнітний | |

|пускач, можна рахувати прямо | |

|пропорційно напрузі підведеній до | |

|котушки, або на кожний виток | |

|повинна приходитись обмежена | |

|напруга для чіткості спрацьовування| |

|апарату, а переріз проводу котушки-| |

|обернопропорційно напрузі. При | |

|зменшенні перерізу проводи котушка |Мал. 2 |

|може на- | |

-----------------------

Изм

Лист

№ документа

Підпис

Дата

Літера

Лист

Листов

ВПУ-7

Група Э-21

04КР.040000.005.ПЗ

Зміст

|Завдання. |1 |

| | |

|І Введення | |

|1. Історія та перспективи розвитку електроенергетики на | |

|Україні. |3 |

|2. Призначення та коротка характеристика електрообладнання | |

|станка. |4 |

| | |

|ІІ Основна частина. | |

|1. Принципова електросхема верстата та її робота. |6 |

|2. Призначення, будова, можливі несправності та ремонт | |

|апаратури керування та захисту. |8 |

|3. Періодичність та об’єм, технічні огляди, ремонт | |

|електрообладнання. |9 |

| | |

|ІІІ Розрахункова частина. | |

|1. Розрахунок проводів, підводяться до електрообладнання по | |

|допустимому струму та падінню напруги. |11 |

|2. Вибір апаратури керування та захисту. |12 |

|3. Розрахунок котушки контактору. |13 |

| | |

|ІV Заключна частина. | |

|1. Основні правила техніки безпеки при обслуговуванні | |

|електрообладнання верстата. |15 |

| | |

|V Список використаної літератури. |16 |

| | |

|VI Специфікація. | |

2

Дядюшенко В.

Жосан В. С.

Перевір.

Т.Контр.

Н.Контр.

Утверд.

Розраб.

32

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

04КР.040000.005.ПЗ

Лист

Історія та перспективи розвитку

електроенергетики на Україні

За останні роки створена могутня енергетична база, яка забезпечує

динамічний розвиток народного господарства України, гарне життя людей в

селах та містах. В кінці 80-х на початку 90-х років потужність

електростанцій досягла 51 МВт, виробництво електроенергії 272 млрд КВт(ч.

В середині 90-х років поставлено за мету збільшити виробництво

електроенергії на 20%, які так необхідні для промисловості нашої молодої

держави. Цей пристрій задумано отримати не тільки за рахунок потужних

АЕС, але й за рахунок використання сонячної енергії та енергії вітру.

Найбільш швидкими темпами виробництво електроенергії буде зростати в

південному економічному району, де за рахунок введення нових потужностей

ГЕС та АЕС виробництво електроенергії зросте в 1,8-2 рази. Це дозволить

підвищити на дійсність електрозабезпечення Миколаївської, Херсонської та

Одеської Областей.

Підвищення надійності електрозабезпечення східних областей

намічається здійснити за рахунок спорудження ліній електропередач з

напругою 750 КВт.

Намічається здійснити комплекс робіт по реконструкції ТЕС для

переходу їх на спалювання низькофосфатних видів палива при одночасному

покращанні х експлуатаційних характеристик. Введення генеруючих

потужностей, підвищення ефективності працюючих електростанцій дозволяє

збільшити експлуатаційний резерв потужності в енергосистемі України з

5,2% до 13% по зрівнянні з країнами СНД, та підвищити надійність

електрозабезпечення України, її народного господарства та населення. В

цілому по країні попит електроенергії по зрівнянні з1985 роком підвищився

на 15-20%.

3

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

04КР.040000.005.ПЗ

Лист

Призначення та коротка характеристика

електрообладнання станка

Універсальний токарно-гвинторізний верстат моделі 163 є швидкісним

верстатом, призначеним для виконання різноманітних токарних робіт та

гвинторізних, а також точіння конусів та нарізання метричної, модульної

та пітчевої різьб в наступних межах:

метричної з кроком в мм від 1 до 192

гвинтової з числом ниток на 1(до 24 до 14(

модульні з кроком в мм від 0,5 ( до 48 (

пітчеві в діаметральних пітчах від 96 до 7/8

Технічна характеристика і жорсткість верстата дозволяють

використовувати можливості швидкоріжучого інструмента виготовленого з

твердого сплаву при обробці гірських і кольорових металів.

У верстата встановлені два трифазні короткозамкнуті асинхронні

електродвигуни та електронасос охолодження.

Електродвигун головного приводу М1

Для здійснення головного руху верстата служить асинхронний

електродвигун з короткозамкнутим ротором типа А2-61-4 нормального,

захищеного виконання на лапах.

Характеристика електродвигуна.

Страницы: 1, 2, 3


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы